Privacy Policy

1. De fiecare data când utilizați acest site web, veți fi obligat să respectați Declarația de Confidențialitate în vigoare în acel moment și ar trebui să revedeți acest text de fiecare data când folosiți site-ul web, pentru a vă asigura că sunteți de acord cu acesta.
2. Utilizatorul (Dvs.) garanteaza prin prezenta că datele personale furnizate sunt corecte și exacte și se angajează să notifice orice modificare a acestor date. Orice pierdere sau daună cauzată site-ului web sau persoanei responsabile pentru site-ul web sau unei terțe persoane, prin furnizarea de informații eronate, inexacte sau incomplete în formularele de înregistrare, va fi in responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.